DesplegamentJunts es desenvolupa actualment a quatre ciutats de quatre paisos diferents i permet posar en contacte infants de tres continents amb un treball amb vuit llengües: àrab, amazic, català, castellà, francès, mandinga, quetxua, romanès  i wolof.

En cada un dels intercanvis entre escoles de les diferents ciutats s'han generat diferents projectes amb el liderarge de diferents ONGs.

 
Barcelona - Kedougou  (Senegal)                Associació d'Amics de Diakha Madina
 • Maternitats-Paternitats (curs 2006-07)
  • Centres participants de Barcelona i Kedougou
  • Llengües de l'intercanvi: català i francès. 
 • Talila Nono-Dibuixa'm un conte (curs 2007-08)
  • Centres participants de Barcelona i Kedougou
  • Llengües de l'intercanvi: català, francès i mandinga 
 • Junst dibuixem i cantem (curs 2008-09)
  • Centres participants de Barcelona i Kedougou
  • Llengües de l'intercanvi: català, francès i mandinga 
 •  Juguem plegats (curs 2009-10)
  • Centres participants de Barcelona i Kedougou
  • Llengües de l'intercanvi: català, francès i mandinga
 • Dibuixa'm un conte (curs 2010-11)
  • Centres participants de Barcelona i Kedougou
  • Llengües de l'intercanvi: català, francès iwolof
 •  Junst dibuixem i cantem (curs 2011-12)
  • Centres participants de Barcelona i Kedougou
  • Llengües de l'intercanvi: català, francès iwolof

Barcelona - Tànger (Marroc)                            Associació Socio-cultural Ibn Batuta
 • Dibuixa'm un conte (curs 2009-10)
  • Centres participants de Barcelona i Tànger
  • Llengües de l'intercanvi: català, àrab i amazic
 • Junst dibuixem i cantem (curs 2010-11)
  • Centres participants de Barcelona i Tànger
  • Llengües de l'intercanvi: català, àrab i amazic
 • Contes viatgers (Curs 2011-12)
  • Centres participants de Barcelona i Tànger
  • Llengües de l'intercanvi: català, àrab i amazic

Barcelona - Quito (Equador)                              Fundació ADSIS
 • Dibuixa'm un conte (curs 2010-11)
  • Centres participants de Barcelona i Quito
  • Llengües de l'intercanvi: català, castellà i quítxua
 • Junst dibuixem i cantem (curs 2011-12)
  • Centres participants de Barcelona i Quito
  • Llengües de l'intercanvi: català, castellà i quítxua

Barcelona - Bacau (Romania)                              Fundació ADSIS
 • Dibuixa'm un conte (curs 2012-13)
  • Centres participants de Barcelona i Bacau
  • Llengües de l'intercanvi: català, castellà i Romanès
 • Junts dibuixem i cantem (curs 2013-14)
  • Centres participants de Barcelona i Bacau
  • Llengües de l'intercanvi: català, castellà i Romanès

Barcelona - Cheng Du (Xina)  AMPA Esc Antaviana i Fundació ADSIS
 • Dibuixa'm un conte (curs 2014-15)
  • Centres participants de Barcelona i Cheng Du
  • Llengües de l'intercanvi: català, xinès i anglès