Organitza


 Consorci d'educació de Barcelona conjuntament amb les organitzacions següents:

Barcelona Kedougou:  Associació d'Amics de Diakha Madina AADM
Barcelona Tànger: Associació Socio Cultural Ibn Batuta ASCIB
Barcelona Quito: Fundació Adsis
Barcelona Rumania:  F. Adsis, AMPA Antaviana
Barcelona Cheng Du:  F. Adsis, AMPA Antaviana


 Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona, Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.